Claudia Strömberg is directeur van Strömberg en Partners B.V. “ Kijk eens naar buiten en verwonder je over wat mensen hebben gemaakt. “Wat heeft ze geïnspireerd?” is de eerste zin op haar prachtige website en zegt veel over Claudia. In mijn werk als loopbaancoach en adviseur werk ik vanuit mogelijkheden. Ik probeer mensen bewust te maken van hun eigen kracht en talent. Mijn werkterrein is breed, maar laat zich in drie woorden samenvatten: mens, werk en organisatie. De mens voorop. Het werk en de organisatie als waardevolle systemen om de mens te laten schitteren. Ik geloof dat er zo synergie ontstaat. Een win-win situatie voor werkgever én medewerker.

1) Wat was uw initiële vraag, waar had u dringend behoefte aan?

Via een zakenrelatie vernam ik dat hij een accountant had die echt anders naar zijn onderneming keek. Sinds de aanwezigheid van deze accountant was hij veel bewuster van zijn doelen én hoe deze gerealiseerd moesten worden. Dit was een opmerking die mij triggerde. Ik stond destijds op een kruispunt met mijn organisatie, namelijk doorgroeien of consolideren. Tijdens het kennismakingsgesprek met Hermans & Partners was dit het onderwerp van gesprek.

2) Hoe is dat opgepakt door Hermans & Partners?

Het roer is omgegooid. We hebben een afslag genomen op het kruispunt. Dit proces was uitdagend, gaf veel energie, maar riep ook vragen op. Het feit dat we met veel plezier dit proces hebben doorlopen, zegt denk ik genoeg.